Biuro Rachunkowe

rachunkowość i księgowość kadry i płace doradztwo zawodowe

Oferta

Prowadzenie ewidencji ryczałtu obejmuje:
 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dokonywanie zapisów w ewidencji sprzedaży,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych,
 • Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • Przygotowywanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki i do ZUS,
 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
 • Archiwizacja dokumentów,
 • Rozliczenia z PFRON,
 • Wyprowadzanie zaległości.

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów obejmuje:
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dokonanie zapisów w KPIR,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych,
 • Ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i VAT,
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • Przygotowywanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki i do ZUS,
 • Archiwizacja dokumentów,
 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS,
 • Rozliczenia z PFRON(SOD dofinansowanie),
 • Wyprowadzanie zaległości.

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje:
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dekretacja dokumentów
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • Zestawienia obrotów i sald,
 • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialno-prawnych,
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • Sporządzanie deklaracji ZUS-przekaz elektroniczny
 • Sporządzanie deklaracji Urząd Celny - akcyza,
 • Sporządzanie sprawozdania rocznego,
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • Przygotowanie przelewów z opłatami do US i ZUS,
 • Reprezentowanie klienta przed US i ZUS,
 • Archiwizacja dokumentów,
 • Rozrachunki z PFRON,
 • Wyprowadzanie zaległości

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:
 • Sporządzanie umów o prace, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • Rozwiązywanie umów o pracę (świadectwa pracy),
 • Sporządzanie listy płac, rachunków cywilnoprawnych,
 • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • Prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • Prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy,
 • Sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędu skarbowego)-przekaz elektroniczny
 • Sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT-11,PIT-40 itp.,
 • Sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • Przygotowywanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
 • Prowadzenie kart pracy – (czas ewidencji pracy)

Wykonywanie innych prac na indywidualne zlecenie klienta:
 • sporządzanie wniosków o zwrot VAT z tytułu wydatków na budownictwo mieszkaniowe VZM-1,
 • rozliczenia roczne PIT-28, PIT-37, PIT-36,PIT-36L,
 • obsługa podatkowa tzw. najmu prywatnego,
 • rozliczanie VAT rolnicy,

www.biuroignasiak.pl

stat4u